En förälder får en särskilt pensionrätt för fyra år för varje barn. Det innebär att den allmänna pensionen, som består av premiepension och inkomstpension, är delvis skyddad under den tid du är föräldraledig eller går ner i tid under småbarnsåren. Du förlorar dock reallöneökningen.

Premiepensionen kan föras över mellan makar, men då måste ni vara gifta. Det gäller inte för samboskap. För Elin i vårt exempel krävs att hennes man för över sin premiepension i fem år. Då utgår vi ifrån att han har en månadslön på 25 000 kronor.
För att kompensera för utebliven tjänstepension (som är en pensionsförsäkring som man får via sin arbetsgivare), kan den förälder som jobbar mer, teckna och betala in till en privat pensionsförsäkring till sin partner. I Elins fall skulle pensionsförlusten motsvara 77 kronor per månad i inbetald premie, enligt KPA. Men det verkar vara väldigt lågt beräknat, tycker ekonomijournalisten Birgitta Piper.
–Du måste tänka på vad du förlorar konkret idag när du jobbar halvtid eller är hemma med barnen. Räkna både inkomstförlust och utebliven löneökning , säger hon.
Hennes råd är att låta banken räkna på vad du förlorar totalt per månad och ordna till exempel en autogiroöverföring från makens lönekonto till ett sparkonto med hög ränta och insättningsgaranti.

Kontot ska stå
i kvinnans eget namn och vara enskild egendom, annars får maken hälften av pengarna om det blir skilsmässa. Birgitta Piper tycker kommunalarna ska akta sig för pensionsförsäkringar med höga avgifter som gröper ur pensions-kapitalet under en lång spartid.
– Och ingen vet vad som händer med börsutvecklingen, påpekar hon.
Men varför ska mannen kompensera även inkomsten om de har delad ekonomi?
– Det är inte rimligt att kvinnan ska acceptera att få både lägre pension och lägre lön, bara för att de har barn tillsammans.

ELIN, 27 ÅR, UNDERSKÖTERSKA

* Jobbar 90 procent och tjänar 19 800 kr/mån.
* Hon får första barnet och är hemma i 24 månader.
Pappan är hemma i en månad.
* Får barn 2 och är hemma i 20 månader.
Pappan är hemma i en månad.
* Jobbar därefter 75 procent i fyra år tills minsta barnet
börjar skolan. Sedan återgår hon till sin 90-procentiga tjänst.

SÅ PÅVERKAS PENSIONEN

ELIN FÖRLORAR 2 000 KRONOR PER ÅR I ALLMÄN PENSION
* Allmän pension: Under sex år skyddas hon delvis av pensionssystemets barnårsrätt. Men hon förlorar ändå 20 400 kronor i pensionsrätt, alltså det som betalas in till pension. Det handlar bland annat om utebliven reallöneökning, vi har antagit att den är 1,6 procent. För de två sista åren hon jobbar 75 procent skyddas hon inte längre av barnårsreglerna. Hon förlorar 13 600 kronor i pensionsrätt.
* Sammanlagt får hon ut 2 000 kronor mindre i allmän pension varje år.
* Normalt får man ut drygt hälften av sin inkomst i allmän pension totalt.

ELIN FÖRLORAR 2 400 KRONOR PER ÅR I TJÄNSTEPENSION
* Tjänstepension: Elins arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 4,5 procent, eller 990 kronor per månad enligt tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Räknat på en låg avkastning på 3,5 procent och om vi antar att Elin valt bort att ha återbetalningsskydd, förlorar hon totalt 2 400 kronor per år i pension livet ut. Det är räknat på en oförändrad lön (om man räknat med inflation och en reallöneutveckling blir beloppen betydligt större, men då måste man också relatera dem till lönenivå och penningvärde 2049.)
* Det motsvarar en sänkt pension med 6 procent, totalt får hon ut 35 400 kronor per år.

ELINS INKOMSTFÖRLUST UNDER DELTIDSÅREN ÄR DRYGT 230 000 KRONOR TOTALT.

Källa: Pensionsmyndigheten och KPA.