Det jag saknade i Håkan Juholts kongresstal var en diskussion av orsakerna till barnfattigdomen. Om man som politiker vill göra något åt den utbredda fattigdomen bland barn i Sverige, måste man ju börja med att göra klart för sig vad fattigdomen beror på. Vad Håkan Juholt framför allt bör fundera över nu under våren är om det inte kan finnas kopplingar mellan barns fattigdom, kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden, det ojämställda uttaget av föräldraförsäkringen och en barnomsorg som inte finns tillgänglig på tider när föräldrarna behöver den.

Enligt Socialstyrelsen lever ungefär 340 000 barn i relativ fattigdom. Det innebär att de lever i hushåll vars ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianhushållets standard. Många av dessa barn lever i hushåll med en kvinna som ensam försörjare. Jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt att så många kvinnor och barn lever i fattigdom i Sverige som är ett välfärdsland.

Ska man komma åt
barnfattigdomen så måste man därför börja med att föra en mycket bestämd jämställdhetspolitik med siktet inställt på ett jämställt familjeliv. Undersökningar visar att män och kvinnor lever jämställt innan de får barn. Sedan de har fått barn ökar männen sin arbetstid medan kvinnorna går ner i arbetstid. Detta känner varje arbetsgivare till och vare sig vi skaffar barn eller inte utgår arbetsgivarna från att vi kommer vara hemma under långa perioder vilket innebär att vi diskrimineras på arbetsmarknaden.

För oss unga kvinnor är därför frågan om föräldraförsäkringen och barnomsorgen viktiga frågor när vi väljer vilket parti vi ska rösta på. Politiken måste bereda vägen för ett familjeliv där kvinnor och män tar lika stor del i både omsorg och familjeförsörjning. Majoriteten av kvinnorna röstar fortfarande på socialdemokraterna och om Håkan Juholt vill att det ska vara så fortsättningsvis räcker det inte att tala om barnfattigdom, utan att berätta hur han ska bryta denna fattigdom.

JA
till förbud mot religiösa förskolor.

NEJ
till Anders Borgs förslag om sänkta ingångslöner.