Kommunal har tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetat fram en skrift med råd till dem som vill skriva lokala kollektivavtal om årsarbetstid. Syftet för båda parterna är att få fler helårsanställningar och större möjlighet att jobba heltid.

Fram till 2008 fick säsongsanställda a-kasseersättning då de inte jobbade, som räknades ut som om de hade jobbat hela året. Nu beräknas a-kassan på det som de faktiskt jobbar, till exempel sex månaders lön. Då blir det för svårt att försörja sig på säsongsjobb och på sikt kan församlingarna inte behålla sina säsongsanställda, enligt Lenita Granlund.

Samma risk ser Svenska kyrkans avtalssekreterare Monika Saarm.
Varför skrev ni inte ett centralt avtal?
– Det finns redan möjligheter att ha årsarbetstid med det avtal som finns. Antalet anställda och säsongernas längd varierar i landet, det går inte att få in i ett centralt avtal, säger Lenita Granlund.
Så vitt hon vet är det ingen mer än Onsala som har årsarbetstid. Monika Saarm säger att det finns fler församlingar, men hon vet inte vilka eller hur många. Båda parterna tror att det finns stort intresse för årsarbetstid.

I södra Sverige kan årsarbetstid fungera lättare eftersom sommaren är längre och då finns mer att göra. Om vintern är lång måste man titta på kombinerade tjänster, säger Lenita Granlund. Till exempel blanda jobb på kyrkogården med barnverksamhet eller städ.