I Onsala jobbar alla vaktmästare både inne i kyrkan och på kyrkogården. I många församlingar är det olika personal som gör de båda jobben. Från vänster: David Holmström, Jessica Bergqvist och Robin Lister.

– Det är klart bättre för mig som är ensamstående mamma att ha en arbetsgivare och veta hur många timmar jag kommer att få, det ger större trygghet, säger Jessica Bergqvist.
Även de övriga vaktmästarna gynnas av att ”slippa” säsongsarbetare, säger Robin Lister, som är ansvarig för schemaläggningen.
– Vi som är i arbetslaget kan allting. Vi slipper lära upp två nya varje år. Och man vet aldrig vad man får för några, säger han.

När KA besöker Onsala
har snön precis försvunnit och kyrkovaktmästarna har börjat med vårens arbete. Jessica Bergqvist och kollegorna David Holmström och Robin Lister sopar bort vinterns grus och räfsar brutna grenar runt träden.
År 2006 gjorde Onsala församling en mätning som visade att de behöver sex vaktmästare på sommaren och fyra på vintern. Fyra jobbade redan hela året och en under sommarsäsongen. De funderade på om de skulle ha två säsongsanställda på sommaren men bestämde sig för att ha fem vaktmästare hela året.
De anställde Jessica Bergqvist som tidigare var säsongsanställd vaktmästare i andra församlingar. På vintrarna jobbade hon som avbytare.

Till våren och sommaren
finns mer att göra ute på kyrkogården. Det är därför som många kyrkor behöver säsongsanställda under sommarhalvåret. Men årsarbetstid gör det lättare att ha personal hela året. Det innebär att man räknar ut hur många timmar som behöver jobbas under året. Det skiljer sig mellan årstiderna.
Vaktmästarna jobbar fler timmar på sommaren och färre på vintern. 2009 skrev Onsala församling avtal med Kommunal om årsarbetstid, för att underlätta schemaläggningen.
– Årsarbetstid är det bästa för vaktmästarna eftersom deras arbete är så säsongsbetonat, säger Kalle Sundvall, administrativ chef.
Det var svårt att ordna ett fungerande system, eftersom de inte hittade någon annan församling som jobbade så. Men sedan de väl fått ihop alla delar har det rullat på bra. Kalle Sundvall säger dock att de skulle kunna gå tillbaka till säsongsarbetare om någon vaktmästare slutar. Om det är en lång vinter med mycket snö finns inte tillräckligt med jobb för fem personer.

I Onsala är det
vaktmästarna själva som lägger sina scheman eftersom de vet bäst hur behoven ser ut. Tidigare jobbade alla efter samma schema. Nu finns mycket större möjlighet att jobba så att det passar privatlivet. Inför var och en av de fyra perioder de delat in året i, lägger de sina timmar.
– Det är fantastiskt att kunna planera in en långhelg då jag hälsar på gamla mor i England, utan att behöva ta semester, säger Robin.
– Jag vinner egentligen bara på det. Det kräver mer tänkande men jag är inte längre låst vid arbetstiderna, säger David, som är ledig en dag i veckan för sina barns skull. Då slipper han ta ut så mycket föräldraledighet på vintern.
Kommunal tycker att arbetstagarna ska belönas på något sätt eftersom de anpassar sig och jobbar längre dagar delar av året. Man kan få extra semesterdagar eller en lägre gräns för hur många timmar man måste jobba under året. Det får inte vaktmästarna i Onsala, men de tycker att flexibiliteten är en förmån för dem och inte en uppoffring.

Arbetstider i Onsala

Varje vaktmästare ska arbeta 2009 timmar under året.
De har valt att dela in året i fyra perioder. Inför varje period lägger man sitt schema. Antalet timmar per dag skiljer sig mellan perioderna.

Exempel vecka 9:
David
är ledig en dag i veckan. Han jobbar 8,5 timmar fyra dagar i veckan.
Robin jobbar 9-16 alla vardagar utom onsdagar då han jobbar 7-16.
Jessica jobbar kortare dagar varannan vecka, när hon har sina barn.

Fakta arbetstid

Årsarbetstid innebär att man räknar ut alla timmar som ska arbetas under året.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens behov och ska tas fram i samråd mellan arbetsgivare och anställda.
Det passar arbeten med säsongsvariationer.
Arbetsplatsen skriver ett lokalt kollektivavtal med Kommunal.
Kyrkogårdar är det område där Kommunal har flest säsongsanställda medlemmar.
Det finns cirka 2 500 säsongsanställda på kyrkogårdarna.

Om du vill veta mer om hur ni kan gå till väga med årsarbetstid, fråga ditt lokala fack. Kyrkans trygghetsråd kan ge stöd i omställningen. Gå in på www.kyrkanstrygghetsrad.se