De svåraste fallen är där ord står emot ord. Arbetsgivaren och kanske en eller flera arbetskamrater säger att den anställde till exempel kränkt en vårdtagare, men den anställde säger att hon är oskyldig.
– Ibland förekommer det ju anklagelser som det inte finns någon grund i. Det kan bero att personen har fått en del fiender som har skapat en bild av att den här personen gör fel. Det måste vi försöka utreda, säger Maria Hansson.

Många gånger kan det utifrån verka väldigt säkert att personen gjort fel. Hur hanterar ni det?
– Det är det som blir vårt problem, vi var inte med när det hände och kan bara höra vad folk berättar för oss. Jag har fått mejlfrågor från medlemmar som undrar varför vi ställer oss bakom. Kan man beskriva det på rätt sätt tror jag att de flesta har en förståelse.

Kan du förstå medlemmar som säger ”jag vill inte att min medlemsavgift ska gå till att försvara folk som missköter sig”?
– Jag tror att folk kan bli oerhört upprörda. ”Jag vet minsann vad som hände, och så står facket och håller med den där som gjort alla fel”.
Men det finns också fall där facket inte hjälper till.
– Till exempel en busschaufför som kört på vänster sida längs hela E18. Där är det ingen tvekan om att ett brott är begånget, då hjälper vi inte till, säger Maria Hansson.

Men ibland kan facket behöva försvara en medlem även i fall där det står klart att medlemmen faktiskt har misskött sig ordentligt, eller till och med begått ett brott. Handlingen var kanske felaktig, men inte så grov att den ska leda till uppsägning. Då är det viktigt att förklara att facket inte försvarar den felaktiga handlingen i sig, förklarar Maria Hansson.
– Det är inte så att vi tycker att det är okej att medlemmarna är brottslingar, utan vi ser till att reglerna efterlevs.

Varför är det viktigt?
– Det handlar om att bli rättvist behandlad. Arbetsgivaren ska fortfarande hantera lagstiftningen. Därför är det viktigt att se till att personen blir korrekt hanterad.

Kan facket förlora på att försvara folk som har misskött sig?
– Jag tror att vi kan det på kort sikt. Men jag tror att det är en informationssak.

Uppsägning pga brott

Uppsagd av personliga skäl kan man bli om man misskött sig på jobbet på olika sätt. Olovlig frånvaro, onykterhet och illojalitet är några skäl.
Avsked är en hårdare åtgärd, då kan man tvingas gå på dagen utan någon uppsägningstid. För avsked krävs att man misskött sig grovt.
Vissa brott, som stöld och misshandel, kan vara skäl för uppsägning eller avsked. Det beror på hur grovt brottet är.