KA AVSLÖJAR

Hemtjänstval knäcker kommunalarna

2011-04-26
Flera kommuner passar på att sänka ersättningen till hemtjänsten när de inför fritt val. Samtidigt bantar de personalens raster och restider så mycket att de anställda tvingas jobba gratis och ta tid från de gamla för att hinna med. Det visar KA:s granskning.
Läs mer

Umeå: Hemtjänst i rallyfart

2011-04-26
När Umeå i höstas införde valfrihetslagen nära halverades tiden för raster och resor. Schemat är så tajt att personal tvingas jobba gratis för att hinna med. Nu har facket slagit larm till Arbetsmiljöverket, som krävt en förändring.
Läs mer

I Ljusdal fick var fjärde gå

2011-04-26
I Ljusdal började valfriheten med att var fjärde vårdbiträde togs bort från kommunens hemtjänst. Nu lyfts Ljusdal fram, av kommunekonomerna, som ett föredöme i LOV-Sverige.
— Många kommuner följer efter Ljusdal, säger Eva Liljevall, konsult som hjälpt ett 20-tal kommuner med införandet av LOV.
Läs mer

Rättvik: Restid och rast nära halveras

2011-04-26
En av det 80-tal kommuner som sagt ja till att införa valfrihet, men först vill effektivisera den egna hemtjänsten.
Läs mer

Borås: Arbetsmiljöverket hotade med vite

2011-04-26
När Borås införde hemtjänstvalet började kommunen kräva att personalen skulle registrera all personaltid som raster och toabesök. Schemat var så tajt att de anställda tvingades stjäla tid av de gamla för att hinna med.
Läs mer

Inte färdigslimmat i Västerås

2011-04-26
I Västerås sattes ersättningen så lågt att även de privata hemtjänstföretagen protesterade. Nu har den höjts, men den kommunala hemtjänsten går ändå back.
— Ut och jobba mera får vi bara höra, säger Birgitta Jonsson Kommunals sektionsordförande.
Läs mer

Högsby: Risk för mer delade turer

2011-04-26
Högsby kommun med 6000 invånare ska i år införa LOV. Som så många andra LOV-kommuner har man kommit fram till att personalen måste vara mer hos de gamla.
Läs mer

Så funkar LOV

2011-04-26

Läs mer

NYHETER

Hallå där: Sari Nikula!

2011-04-26
Sari Nikula, ny ordförande på Kommunal i Haparanda.
Du har gått en webbutbildning som heter Värvningshjulet. Vad innebär det?
Läs mer

Borg lobbar vidare för EU-pakt

2011-04-26
Finansminister Anders Borg hoppas kunna ansluta Sverige till europakten efter ett uttalande från EU-parlamentets ekonomiutskott att EU-ländernas löne- och avtalssystem ska respekteras.
Läs mer

Påskupprop lockade många

2011-04-26
Tusentals samlades igår runt om i landet för att protestera mot sjukförsäkringsreglerna och utförsäkringarna.
Läs mer