Västerås är en av de LOV-kommuner där det gått så långt att facket slagit larm till Arbetsmiljöverket. Anmälan gäller Malmabergs

och Gideonsbergs hemtjänstenheter.

– Vi anser att det har blivit för slimmat och att det är ersättningsmodellen som är orsaken. De anställda har ingen tid alls på kontoret längre, för pauser och arbetsplatsträffar, säger Birgitta Jonsson.

Västerås är en kommun som redan tidigare hade en form av valfrihet i hemtjänsten, innan man införde LOV. Valfrihetssystemet medförde som på så många andra ställen att kommunen började betala ut ersättning till hemtjänsten enbart för den tid personalen är hos brukaren. Enligt Berit Johansson, chef för kommunens beställarenhet, blev det för dyrt att betala för beviljad tid och svårt att följa upp tiden.
– Politikerna ville bara betala för det de beställer, alltså för den utförda tiden, säger Berit Johansson.
Fördelen är att brukarna nu får mer av den tid de har rätt till och kommunen har bättre koll på vad den betalar för, enligt Berit Johansson. Antalet timmar sjönk när systemet för tidsregistrering infördes. Men samtidigt ökade kostnaderna eftersom all tid som beviljas nu också utförs.

Från Västerås kommun påpekar man behoven av hemtjänst samtidigt har ökat, men på Kommunal är man övertygade om att det är ersättningssystemet som är den främsta orsaken till budgethålet i den kommunala hemtjänsten.

– Uskorna ska bära upp chefer och samordnare. Det är bara omsorgspersonalen som genererar intäkter och då är det risk för konflikter. Folk mår dåligt av hela situationen, säger Birgitta Jonsson på Kommunals sektion 11.
Och när KA ställer frågan till verksamhetschefen Lenita Hindersson, får vi ett liknande svar.
– Att vi går back beror på att ersättningen inte täcker alla våra kostnader. Vi får betalt för utförd tid och den ska täcka alla övriga tider, säger hon.
Men tillägger:
 –  Samtidigt har vi nog inte hunnit se över alla delar, vi kan säkert planera bättre. Lite effektivisering finns det nog kvar att göra.

De anställda kan alltså räkna med att behöva jobba ännu hårdare om valfriheten i Västerås ska gå ihop. Trots att man redan har svårt att nå upp till det effektivitetsmål som redan finns. Det har redan förekommit att chefen hängt upp en lista på varje anställds effektivitetsprocent.
– Alla ska ha 75% till 80% kundtid, för då får man in mycket pengar, säger Birgitta Jonsson på Kommunal.
Berit Johansson på kommunens beställarenhet påpekar att kringtiden, alltså all tid som personalen inte är hos brukaren, är väldigt hög i många kommuner.
– Jag vet en kommun som hade 50 procent kringtid och det tror jag inte gärna att skattebetalarna vill betala för. Det finns faktiskt ingen annan verksamhet som har så mycket kringtid som hemtjänsten.
Men hur vet ni det? Har ni räknat minuterna för de anställda på till exempel Tekniska kontoret?
– Nej det har vi ju inte gjort.
Om nu personalen larmar om att de tvingas stressa för mycket, kommer ni att lyssna och höja kringtiden?
– Om alla utförare protesterar så får vi lyssna på dem, det har vi gjort tidigare. Men de privata har vi inte hört något från. De klarar det ju uppenbarligen.
Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat något beslut.

Arbetsmiljöverket har krävt att Västerås kommun ska undersöka arbetsmiljön i en av de kommunala hemtjänstenheterna där Kommunal har lagt en 6:6A, Gideonsberg. Man är särkilt bekymrad över arbetsbelastning och möjligheter för personalen att återhämta sig.  När det gäller anmälan från Malmabergs hemtjänst har verket ännu inte kontaktat kommunen.