Men socialchef Anders Johansson tror inte det behöver innebära att man måste banta kringtiden.
– Vi har 40 procent kringtid och för vår kommun som har stora avstånd behöver man det.
Istället får personalen räkna med att bli mer flexibla med arbetstider, snabba schemaomläggningar och stå ut med mer delade turer, tror Anders Johansson.