– Det är helt makalöst hur kommunen trodde att det här skulle fungera, säger Stefan Lennartsson.
Han är inspektör på Arbetsmiljöverket i Göteborg som i höstas till slut la ett hot om vite mot Borås kommun. Orsaken var orimliga arbetsvillkor i hemtjänsten. Men att det hade blivit så illa berodde på att Borås infört den nya lagen om valfrihet i hemtjänsten (LOV). KA har hittat flera anmälningar på arbetsmiljöinspektörernas bord mot kommuner som infört LOV. För personalen, och ofta även för kommunen, är det tydligt att det finns ett samband.
– Det blev mer pressat för personalen när vi införde LOV för vi satte för låg kringtid, säger Carin Liesén Lindqvist, som arbetar som utredare av det nya valfrihetssystemet i Borås.

LOV Sverige
Klicka här för kartan som PDF.

Kringtiden, det vill säga hur stor del av arbetstiden som personalen inte är hos brukaren utan använder till resor, pauser, arbetsplanering och social dokumentation är ett centralt begrepp i historien om LOV. För det är här det går att spara pengar när man inför det nya systemet, förklarar Greger Bengtsson, på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Det handlar om att få fram en så effektiv organisation som möjligt, men samtidigt ha så hög kvalitet att man kan konkurrera med de privata företagen. Det här är en tuff omställning, troligen en av de största utmaningarna inom hemtjänsten framöver, säger han.

I Borås ledde åtstramningen till att personalen försågs med ett särskilt stämpelkort för kringtiden. De fick stämpla in och ut för all personaltid, till exempel när de gick på toaletten. Schemat sattes så snävt att undersköterskorna till slut tvingades fuska med de gamlas tid för att hinna med.
– Vi sprang bara fortare och fortare för det fanns ingen restid och besöken låg på varandra. Sen fick vi skäll när de gamla inte fick den tid de beviljats. Då började vi lägga till minuter i systemet så det såg ut som att vi varit där längre, säger Lena Sänd, huvudskyddsombud på stadsdel väster i Borås.

När det kom fram reagerade kommunledningen. Stämpelkortet för raster slopades, kringtiden har höjts och schablonerna för varje insats tagits bort. Arbetsmiljöverket har godkänt förändringarna.
– Det är svårt att hitta rätt nivå, för kommunen kan inte riskera ett för vidlyftigt pris. Då blir det stora vinster för företagen och vi sitter i fällan och kan inte pressa ner det, säger Carin Liesén Lindqvist, kommunens LOV-utredare.
Tanken med hemtjänstvalet är att konkurrensen ska vässa kvalitet och slipa kostnader. Men kommunerna pressar priset redan i förväg. Inte sällan sneglar man på vilken ersättning privata företag klarar sig på. Rättvik är en av de 80-tal kommuner som beslutat införa LOV, men som först vill komma ner i rätt kostnadsnivå.
– Man måste slimma organisationen när man inför LOV. Förut var budgeten baserad från en prognos från hemtjänsten. Nu utgår vi från det som är debiteringsbart, säger projektledare Ramón Pérez Cortés.

Ingela Målqvist, personalvetare och utredare på Karolinska Institutet, har dragit samma slutsats. Hon menar att det beror på hur ersättningssystemet är utformat och att valfrihetslagen kräver samma villkor för kommunal och privat hemtjänst.
– När varje hemtjänstenhet måste bära sina egna kostnader kan den inte påverka intäkterna annat än att kapa i kringtiden. Min erfarenhet är att då får varje undersköterska lösa sin egen dag och det blir väldigt pressat, säger hon.

Lagen säger att den privata och den kommunala hemtjänsten ska ha samma ersättningsnivå.
– Men det betyder inte att man måste sänka sin ersättning. Man kan lika gärna välja att ge samma nivå som tidigare till de privata aktörerna, påpekar Sven Lusensky som bevakar frågan för Socialstyrelsen.
Även de privata företagen har svårt att klara de låga ersättningarna. I flera kommuner har det lett till sådana protester att ersättningen höjts.

Vad är LOV?

LOV betyder lagen om valfrihetssystem och omfattar äldrevård, handikappomsorg och hälso- och sjukvårdstjänster. Syftet är att brukarna själva ska få välja privat eller kommunal vård. De företag som uppfyller de krav som varje kommun ställer upp, har fri etablering. Det är brukarna som styr om de får några kunder. Kom-munal och privat hemtjänst ska konkurrera på samma villkor, ersättningsnivån är lika.
LOV är frivillig och de första kommunerna införde den 2009.

Pressad arbetsmiljö

LOV i sig tvingar inte kommunerna att pressa pris och restider. Men systemet kräver att kommunen inför en beställar-utförarmodell. Det i sin tur medför ofta att kommunen går över till att betala enbart för den tid personalen är hos brukaren. Tidigare har man betalat för ungefär den timme som brukaren är beviljad.
När hemtjänsten bara får betalt för utförd tid, måste man lägga ut fler besök per dag på ett tajt schema. Kringtiden är bantad och personalen hinner inte ta rast och har svårt att hinna resa mellan brukarna.

LOV-kommuner

68 kommuner har infört LOV.
Ytterligare 85 kommuner har beslutat att införa LOV
35 kommuner har ej bestämt sig.
Övriga 102 kommuner har antingen inte utrett frågan eller beslutat att inte införa LOV.
Flera av kommunerna har infört LOV enbart i servicedelen av hemtjänsten, ingen omvårdnad ingår.
I några kommuner har LOV också införts i handikappomsorgen.
Senast 2014 ska samtliga kommuner ha infört LOV, enligt äldreminister Maria Larsson (KD).
Därför erbjuds ett nytt stimulansbidrag till de kommuner som inte utrett LOV-frågan tidigare.

KA:s undersökning

- KA har frågat samtliga 68 kommuner som infört LOV om bland annat ersättningen till hemtjänstutförarna. Vi fick svar från 61 kommuner.
- De allra flesta svarar Vet ej eller oförändrat på frågan om ersättningen till utförarna ökat eller minskat sen LOV infördes.
- Endast sex kommuner säger att ersättningen har ökat.
- Ofta är det inte möjligt att jämföra den nya ersättningen med den gamla. Flera socialchefer vi pratat med vittnar om att de har kapat i restid och raster.
- 43 av de kommuner som svarat, 68 procent, säger att ersättningssystemet numer bygger på så kallad utförd tid (dvs den tid som personalen faktiskt är hos brukaren enligt ett tidmätningssystem) och inte som tidigare beviljad tid, som byggde på en biståndsbedömd uppskattning.

Här är samtliga LOV-kommuner som vi har fått svar från (61 av 68):                                                                

Alingsås, Boden, Bollebygd, Borås, Danderyd, Ekerö, Falun, Gnesta, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Håbo, Höganäs, Höör, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Kristianstad, Kristinehamn, Kungsbacka, Kungälv, Kävlinge, Landskrona, Lidingö, Linköping, Ljusdal, Lund, Nacka, Norrtälje, Nyköping, Nynäshamn, Partille, Salem, Sollentuna, Staffanstorp, Stenungsund, Stockholm, Säffle, Söderhamn, Trosa, Täby, Uddevalla, Umeå, UpplandsVäsby, Uppsala, Vaggeryd, Vallentuna, Varberg, Vellinge, Vindeln, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Åmål, Älmhult, Ängelholm, Örebro, Österåker, Östhammar.