Viner från Sydafrika, Argentina och Chile blir allt vanligare i svenskarnas glas. Arbetsförhållandena som råder på många vinodlingar i dessa länder är dock under all kritik och Fairtrade välkomnar den debatt som tagit fart vad gäller vinproduktion. Genom att välja Fairtrade-märkt vin bidrar du till att förbättra situationen för dem som arbetar med vinodling.

Vin är en viktig dryck i många kulturer, både socialt och kulturellt. Samtidigt är vindruvor en av de mest arbetsintensiva grödorna. Att jobba på en vindruvsodling i Sydafrika, Argentina eller Chile innebär ofta hårt arbete för en låg lön. Det är därför glädjande att utbudet av Fairtrade-märkta viner på Systembolaget har vuxit stadigt under de senaste åren. I dag finns det ett trettiotal Fairtrade-märkta viner i Sverige och i maj kommer sju nya tillfälliga lanseringar på Systembolaget.

Det finns en rad problem kopplade till vinodling i utvecklingsländer. Anställda på vinodlingar har ofta dåliga arbetsförhållanden, med långa arbetsdagar och otrygga anställningsformer. Lönerna är låga och de saknar tillgång till hälsovård och möjligheter till vidareutbildning.
Dessutom uppträder ofta sociala problem kopplat till produktionen, så som alkoholmissbruk, hälsoproblem och våld, inte minst vanligt i Sydafrika.

Fairtrade arbetar för att förbättra förhållandena på vinodlingar i bland annat Afrika och Sydamerika. De första kriterierna för Fairtrade-märkt vin kom 2003 och de innefattar bland annat begränsningar för kemikalieanvändning, krav på långsiktiga handelsrelationer, hälsofrämjande åtgärder och demokratiutveckling. Kriterierna gäller både anställda och småskaliga vinodlare med egen mark. På just plantage med anställd arbetskraft gäller krav på minimilöner, organisationsrätt samt förbud mot barnarbete. Vid försäljningen av vindruvorna betalas en Fairtrade-premie ut till de odlarna, vilken ska gå till investeringar i lokalsamhället, så som utbildning och förbättrad hälsovård.

Du kan alltså njuta av ditt vin utan att det sker på någon annans bekostnad. Välj Fairtrade-märkt vin så bidrar du till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor på vinodlingar i utvecklingsländer.

Emma Rung,
tf generalsekreterare, Fairtrade Sverige