– Man vinner den stora äran, en vas, diplom, blommor och att man uppmärksammas på Flisas kongress i september, säger Staffan Thore, på Falck.

Flisa är en förening för de ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård.
Priset kan gå till såväl en enskild anställd inom ambulans, som till en organisation, företag eller arbetsplats.
Vem som helst kan nominera till priset, nomineringstiden går ut den 1 juni och priset delas ut i Gävle den 6 september.

Nominerar gör man
genom att mejla staffan.thore@falck.com. Förslaget ska innehålla namn, adress, mejladress och en förklaring till varför man vill att just den personen eller den arbetsplatsen ska få priset.

Bakom priset står förutom Falck, Kommunal och Flisa, dessutom Vårdförbundet och tidningen Dagens Medicin.