Barnskötarna i Piteå som utbildar sig får ingen förskollärarlegitimation. De studerar i två år för att bli förskollärare. Piteå kommun ska fasa ut barnskötarna från förskolan och ordnar därför en vidareutbildning.

Anethe Berglund arbetar på Alterdalens förskola. Hon har arbetat som barnskötare i 30 år. Hon är ledsen, men hoppas att barnskötarna får någon annan befattning efter utbildningen.
– Det som är viktigast nu är att vi får en högre befattning, säger Anethe. Det känns inte rättvist att vi ska räknas på samma nivå som barnskötare som inte utbildar sig.
Det går inte att kalla sig förskollärare utan godkänd legitimation. Vidareutbildningen i Piteå kommun räcker inte. Kommunen menar att de vill utbilda förskollärare som är godkända lokalt.
– Vi har hela tiden utgått från att de ska få en lokal behörighet, säger Elisabeth Fjällström grundskolechef i Piteå. Sedan kom lärarlegitimationen mitt i alltihopa.

Det är kommunen som beställt en utbildning med lokal behörighet av Luleå tekniska universitetet. Men enligt Skolverket har det inte varit möjligt att utfärda lokal behörighet på 20 år.
– Lokal behörighet har inte funnits sedan 1991. Det har ingenting med lärarlegitimationen att göra, säger Pia-Lotta Sahlström, undervisningsråd på Skolverket.  
För att få legitimation ansöker varje individ till Skolverket. Verket kräver en fullständig förskollärarexamen. Legitimationen gäller över hela landet. I och med den nya legitimationen ska barnskötare inte ha pedagogiskt ansvar.
– Det är förskollärarna som har pedagogiskt ansvar, säger Pia-Lotta Sahlström på Skolverket. Sedan kan de delegera ansvaret.

Barnskötaren Anethe Berglund tycker det är märkligt att de inte ska ha pedagogiskt ansvar.
– Vi vill ju ha ansvaret, säger Anethe Berglund. Vi har haft det ansvaret i många år och då har det dugt. Nu får istället grundskollärare som aldrig satt sin fot på en förskola behörighet, medan vår erfarenhet inte är värd någonting.