Med detta i åtanke borde vi kunna kräva att alla människors rätt till en hälsosam arbetsmiljö. En arbetsmiljö som främjar en fysisk och psykisk hälsa. Det är, och ska vara, positivt att ha ett jobb att gå till varje dag. Därför måste arbetsmiljöarbetet ständigt utvärderas och förbättras.

Men istället ser vi att stressen har ökat och att arbete på obekväma tider har blivit allt mer utbrett. Den moderatledda regeringen minskade resurserna till Arbetsmiljöverket och lade ner Arbetslivsinstitutet. Arbetsmiljön har rasat på den politiska dagordningen, samtidigt som borgarna propagerar för att höja pensionsåldern.

För oss socialdemokrater
är det viktigare att se till att fler kan jobba tills de blivit 65 år, än att fler ska jobba till 69 år. När arbetsmiljöarbete prioriteras ned och kontrollen av arbetsmiljön försakas slits människor ut i förtid. Därför måste politiken inriktas på ett arbetsliv som inte försliter människor långt före pensionsåldern. Det måste ständigt till ny kunskap och nya insikter om den dagliga arbetsmiljön.

Jag har därför ställt en fråga till utbildningsminister Jan Björklund, där jag vill veta hur han ser på framtidens utmaningar för arbetsmiljöforskningen. Jag undrar hur den borgerliga regeringen tänker ta sig an det kommande generationsskiftet inom forskarkåren, speciellt med tanke på forskare som verkar inom arbetsmiljöområdet.

När vi är fler som jobbar växer ekonomin och då kan vi höja kvaliteten i skolan och vården. Det är därför av största vikt att vi orkar tillbringa den tid som krävs på arbetsplatsen, att vi klarar av att arbeta tills vi är 65, och att vi mår bra.

Maria Stenberg
,
riksdagsledamot (S) och
ordförande LO-distriktet Norrbotten