SVAR: Om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan du få 300 nya ersättningsdagar. Du påbörjar då alltså en ny period. Om du inte har arbetat så mycket att du har rätt till en ny ersättningsperiod ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. Troligen blir du då inskriven i ett arbetsmarknads-politiskt program. Det finns också en specialregel. Den innebär att den som har barn under 18 år när dag 300 infaller automatiskt får 150 dagar till på sin ersättningsperiod utan att behöva uppfylla ett nytt arbetsvillkor.