De rödgröna partierna och Sverigedemokraterna röstade tillsammans i riksdagens arbetsmarknadsutskott för att uppmana regeringen att ändra a–kassereglerna på två punkter;
– att deltidsarbetslösa får stämpla mer än bara 75 dagar.
– att arbetslösa under de första hundra dagarna bara behöver söka jobb inom sitt yrke och i det närområde personen bor i.
Det är långt ifrån säkert att reglerna ändras på grund av denna uppmaning från arbetsmarknadsutskottet. Den ska till att börja med sändas vidare till finansutskottet för prövning innan riksdagen fattar beslut.

Även om riksdagen uppmanar regeringen att ändra a–kassereglerna så kan Reinfeldt och hans ministrar avstå från att ändra sin politik kring arbetslinjen. Det som då kan hända är att riksdagen har en förtroendeomröstning om regeringen. Förlorar regeringen denna omröstning kan den tvingas avgå.
Men det är långt ifrån troligt eller säkert att det går så långt.
Finansminister Anders Borg har dock redan förklarat att han föredrar de strama regler som nu gäller och att han tror att arbetslösheten ökar om de rödgrönas och Sverigedemokraterns ändringsförslag genomförs.

Debatten efter beslutet i arbetsmarknadsutskottet har mest kommit att handla om moderaternas anklagelser om att Socialdemokraterna har samarbetat med Sverigedemokraterna innan omröstningen. Bland annat påstås att Sverigedemokraten Sven–Olof Sällström bjöds med in på Socialdemokraten Ylva Johansson rum för att diskutera frågan.
Ylva Johansson förnekar bestämt detta och säger att hon inte på något sätt samarbetar med Sverigedemokraterna, det är enligt henne upp till dem om de vill rösta på Socialdemokraternas förslag.

Annelie Nordström tycker att debatten är tramsig och minskar politikens värde.
– Det viktiga nu är att det blir verklighet av förslaget att deltidsarbetslösa ska få bättre villkor, säger hon i ett pressmeddelande från Kommunal.
I pressmeddelandet sägs också att:
• 48 procent av Kommunals medlemmar arbetar deltid.
• Över 10 000 deltidsarbetslösa medlemmar i Kommunal har blivit utstämplade.
• 9 av 10 deltidsarbetande medlemmar är kvinnor.
• 12 procent av medlemmarna arbetar ofrivillig deltid.
• 6 av 10 anställda inom äldreomsorgen arbetar deltid.

Enligt Annelie Nordström leder dagens regler till en osäker tillvaro för deltidsarbetslösa.
– Dessutom vågar många arbetslösa inte ta ett deltidsjobb om de sedan riskerar att bli av med a-kasseersättningen efter 75 dagar om deltidsjobbet inte omvandlats till heltid, säger hon.