SVAR: Det är alltid en balansgång hur mycket man kan beskära en gammal väletablerad häck. Alla barrträdshäckar är betydligt
svårare att hantera än häck av lövträd. Barrträd har inte samma förmåga att skjuta nya skott efter en hård beskärning och går man för hårt fram kan plantor till och med dö. Att ta ner häcken i höjd är fullt möjligt men kommer att ge den ett betydligt trubbigare utseende, så det gäller att försöka kompensera detta genom att även minska bredden. Hur mycket ni vågar ta kräver dock en okulär besiktning vad gäller både kondition och form.
Kottarna kan bero på att häcken är av den rena arten Tuja occidentalis som är känd för att ofta se skräpig ut på grund av sin höga produktion av kottar. Idag är två namnsorter de mest använda, Tuja occidentalis ”Smaragd” och ”Brabant”, men även dessa sorter kan ge ymnigt med kottar vissa år.
Har ni möjlighet, ta foton på tujahäcken och rådfråga någon på ett garden center eller någon kunnig på kommunen.