SVAR: Du bör inte bli bli avstängd i 45 dagar om du säger upp dig själv när du har förbrukat dina deltidsdagar. Förutsättningen är att inkomsten från ditt deltidsarbete är lägre än 90 procent av din arbetslöshetsersättning. Löne-bidrag räknas som arbete.