SVAR: Det finns ingen tidsgräns på en varning, utan den ges för att göra tydligt  att något inte tolereras och att arbetstagaren ska rätta sig efter det som varningen gäller. Skulle en arbetstagare fortsätta göra det som denne fått en varning för kan det i slutändan leda till en uppsägning.