SVAR 1: I las finns en regel om företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Enligt den har en deltidsanställd arbetstagare sådan företrädesrätt, dock högst heltid, om arbetstagaren anmält att hon eller han vill ha det.
En förutsättning är att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den anställde får högre sysselsättningsgrad. Det innebär exempelvis att en deltidsanställd i butik som arbetar på eftermiddagen, då det är mest kunder, inte kan åberopa den aktuella företrädesrätten om arbetsgivaren behöver mer arbetskraft under eftermiddagen. Den anställde arbetar ju redan den tiden. En annan förutsättning är att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för nya arbetsuppgifter.
Det går att träffa kollektivavtal som avviker från las. Är din arbetsgivare en kommun under kollektivavtalet AB 10 ska det prövas om en deltidsanställd arbetstagare som anmält intresse för högre sysselsättningsgrad ska få det, om det uppstår behov av arbetskraft. Din beskrivning tyder på att det kan röra sig om brott mot las eller kollektivavtal.  Det är bra att du kopplat in facket, som får titta närmare på om arbetsgivaren brutit mot någon av reglerna.
Annett Olofsson

SVAR 2: Låt facket sköta kontakterna med arbetsgivaren och begär skriftliga preliminära referenser av din chef. Det är inte ett slutbetyg utan ett papper som du kan använda när du söker jobb och, som i ditt fall, då chefen är svår att nå.
Det är knappast troligt att  din chef handlat som hon gjort bara för att förnedra dig. Försök på alla sätt att inte fastna i tankarna på att du blivit kränkt! De är personligt nedbrytande. Du ska inte behöva må dåligt. För att komma ur ”tankefällan” är det bra att söka samtalshjälp.
Anita von Schéele