SVAR: Du gjorde en enskild uppgörelse med din arbetsgivare och en sådan uppgörelse kan se ut hur som helst så länge du i det läget skriver under den.
Jag tycker du gjort en acceptabel deal. I dessa uppgörelser förekommer sällan någon uppsägningstid, utan arbetsgivaren köper omgående ut den anställde. Jag kan anse att arbetsgivaren borde följa las på ett annat sätt. De borde försökt rehabilitera dig tillbaka i arbete och försökt omplacera dig till arbete du klarar av. Först därefter skulle de eventuellt sagt upp dig med uppsägningstid efter hur länge du varit anställd, efter förhandlingar med facket. Men idag finns inget att göra mot den uppgörelse du gjorde år 2007. Det är inte förbjudet att göra enskilda uppgörelser med de anställda.