– När jag pluggade till socionom arbetade jag som personlig assistent och blev fascinerad av relationen mellan brukare och assistent.

Vad har du kommit fram till?
– Relationen mellan brukare och assistent är ett växelspel mellan nära vänskap och ett formellt, instrumentellt samarbete. Arbetet är också speciellt för att assistenten förväntas vara overksam i perioder. Att assistenten är passiv markerar att brukaren är en självständig individ.

Hur får man samarbetet att fungera?
– Genom att brukaren och assistenten kommer överens om när man är vänner och när man är instrument och om när assistenten ska vara aktiv eller passiv. Det är också viktigt att man trivs med varandra.

Stämmer resultatet överens med vad du trodde innan studien?
– Nej, jag trodde aldrig att samma par kunde ha båda ytterligheterna, att det kunde skifta mellan nära vänskap och instrument i samma relation.

Stämmer resultatet med din egen erfarenhet?
– Assistentens dubbla roll var jag medveten om. Nytt för mig var brukarens perspektiv. Jag förstod brukarens svåra roll som arbetsledare.