Gemensam Service ansvarar för både egna anställda städare och städentreprenörer.
– Om människor är motiverade gör de ett bättre jobb. Det är effektivare än hot och kontroll, säger Teija Joona, verksamhetschef. Därför har vi infört en systematisk bedömning av städkvaliteten där vi inte bara uppmärksammar brister i städningen utan också när städningen överträffar det som avtalats, är av högre kvalitet. Och då utgår belöning till enheten.

Det handlar inte om bonus till den enskilde, utan belöning eller utveckling till gruppen. Till exempel har städare åkt iväg till en städmässa, fått spetsutbildning osv.
– Vi har sparat 35 miljoner på städningen sen 2001. Ska man kunna göra det krävs de modernaste metoderna, bra utrustning och utbildad och motiverad personal, säger Teija Joona.

Gemensam Service i Norrbottens Läns Landsting fick för sitt belöningssystem ett av årets tre Hygienpriser som Svensk Förening för Vårdhygien delar ut.
Också medarbetare på Toftaåsens Äldrecenter i Göteborg fick ett Hygienpris. De har skapat ett verktyg, en hygienmodul, som på ett bra sätt sprider kunskap och förebygger smittspridning i kommunala verksamheter.
Slutligen fick också medarbetare på kirurgkliniken på Västerviks sjukhus Hygienpriset för sitt projekt att minska sårinfekterade hos buk- tarm- och kärlopererade patienter.