Där upphandlas det mesta av äldreomsorg och hemtjänst. Ett krav är att anbudslämnaren ska begära utdrag ur belastningsregistret. Därför ställer kommunen också kravet, både för vikariat och fasta tjänster i äldreomsorgen och hemtjänsten.
– Barn ska skyddas från personer som är mer brottsbenägna. I Uppsala vill vi skydda äldre, säger Pelle Bultmark, HR-chef, vård- och omsorg i Uppsala.

Men förvaltningen ser inte lika allvarligt på alla brott.
–  Om någon snattat som ung är det inte ett hinder. Men har man gjort sig skyldig till grov stöld och bedrägeri är det inte aktuellt att anställa. Det är brott med tydliga uppsåt, säger Pelle Bultmark.
Kravet har funnits i några år. Ett skäl är att minska stölderna i hemtjänsten.
– Vi har ingen statistik över om stölderna minskat. Jag vet inte om vi haft problem med brott efter att vi införde kravet, säger Pelle Bultmark.
Han resonerar kring att den som sonat sitt straff ändå kan känna sig bannlyst.
– Kriminalvården är en vård för att inte få återfall. Då måste man få en chans. Men vård och omsorg är inte det arbete där man ska testas. Vi behöver ta ett stort ansvar för de äldre.

För Kommunal har detta inte varit någon stor fråga.
– Våra arbetsplatsombud tycker att det är positivt med utdrag ur belastningsregistret, säger Lars-Göran Boström, huvudskyddsombud.
Skälet är att arbetskamrater tittar snett på varandra när det sker stölder, det vill man gärna slippa. Den senaste månaden har han träffat ett 80-tal arbetsplatsombud.
– Ingen har hört att det är ett problem att arbetsgivaren krävt detta. Antingen accepterar man eller tycker att det är lite skämmigt och hör inte av sig.