Arbetsgivaren ska enligt lag kontrollera om den som anställs för att arbeta med barn straffats för barnsex eller grova våldsbrott. De utdragen från belastningsregistret visar om man straffats för bland annat barnpornografibrott.
Men flera kommuner går längre än så. Alla, även vikarier, som anställs i äldreomsorgen och hemtjänsten ska visa utdrag ur belastningsregistret. Då syns alla brott man straffats för.

KA har ringt 20 kommuner. Sju av dem begär utdrag ur belastningsregistret före anställning i äldreomsorg och hemtjänst. Drygt hälften av dem har infört kravet under det senaste året. En svarar att utdrag kan komma att krävas. Två kommuner begär utdrag av de som ska arbeta i handikappomsorgen.
Äldreminister Maria Larsson har sagt att hon personligen är öppen för att införa lagkrav på att anställda inom äldreomsorgen ska lämna utdrag ur belastningsregistret.

I två av kommunerna som begär utdrag ur belastningsregistret även när lagen inte kräver det är Kommunal kritiskt. I Helsingborg säger Camilla Jönsson:
– Vi tycker inte att det är ok, vi tycker inte att det är en grund för bedömning av anställning. Man ska anställas utifrån kompetens, utbildning och erfarenheter.
– Det är kränkande för den enskilde. Om man snattat eller inte, ska inte utgöra ett kvalitetskrav för att få jobb i vården, säger hon.
Frågan är komplex, anser Kommunals ordförande Annelie Nordström. Hon är kritisk till att arbetsgivare ökar kontrollen.
– Det handlar om ickerespekt för människor. Det är förfärligt.

2 TYCKER: Vad innebär kravet på utdrag?

Ulf Jonson, chef för klient- och säkerhetsenheten, Kriminalvården:
– Vi har som devis ”bättre ut”. Klienterna ska sluta med missbruk och brott,  etablera sig i samhället och klara försörjningen. Utbildning och arbete är avgörande.
– Det är olyckligt om alla som är dömda och uppfyller merit-erna inte prövas. Det finns risk att de som gjort något längre tillbaka sorteras bort.
– Om fler kommuner ställer kravet kan det fler bli arbetslösa och fler som får försörjningsstöd.
– Av alla som döms till kriminalvård är det fyra av tio som kommer tillbaka inom tre år. Sex av tio kommer inte tillbaka. Att dra alla över en kam är fel. Att den som gjort ett misstag vid ett tillfälle skulle begå brott i tjänsten är en långtgående slutsats.

Christer Karlsson, ordförande, Kris, Kriminellas revansch i samhället:
– Jag kan förstå dem men det är djävligt kränkande. Även om man tar ett utdrag ur kriminalregistret kan man inte vara säker. Det är väldigt många människor som inte är dömda som begår brott. Kravet på utdrag innebär att man aldrig har avtjänat sitt straff.
– Man måste hitta en väg för före detta kriminella att komma tillbaka till samhället. Om man utesluter alla med kriminell bakgrund så att de inte får jobb kan de fortsätta att begå brott.
– Då får vi en massa andra klassens medborgare. Har de inget jobb får de ingen bostad och så har vi snart ett slumområde. Jag trycker att det läggs för lite kraft på att få in människor i samhället.
 

Vissa brott visas

Om man ska arbeta eller praktisera inom skola, barnomsorg, HVB-hem eller med vissa insatser åt barn med funktionshinder (LSS) kräver lagen ett utdrag ur belastningsregistret. Det begär man själv hos polisen. Utdraget är ett original, gäller ett år och kuvertet får öppnas.
Ett sådant utdrag visar om man straffats för sexualbrott, barnpornografibrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov eller grovt rån de senaste tio åren.

Alla brott visas

Om man beställer ett utdrag ur belastningsregistret för att få jobb i hemtjänsten i en kommun som kräver det, visar utdraget alla brott som man straffats för. Utdraget begär man själv hos polisen. Här kräver arbetsgivarna att kuvertet är oöppnat. Alla typer av brott visas, men en utsortering sker efter fem eller tio år beroende på straff.

Arbetsgivaren tar utdrag

Om man ska arbeta inom rättspsykiatrin begär arbetsgivaren utdrag. Alla brott visas där åtal är väckt. Här visas alla typer av brott, men en utsortering sker efter fem eller tio år beroende på straffet.