Utdraget ska lämnas i ett obrutet kuvert. Kommunen anställer inte den som är dömd för trafik-nykterhetsbrott, innehav av narkotika, sexuellt ofredande, misshandel, stöld, snatteri eller dömts till fängelsestraff de senaste tre åren.
Om den sökande har rätt kvalifikationer ska inte ringa förseelser göra att den väljs bort. Som ringa förseelser räknas fortkörning, att man inte använt bilbälte eller inte tagit hänsyn till stopplikten.

Kravet blir en kvalitetsgaranti på personalen, enligt Edit Bjurdamm, chef för individ och familjeomsorg i Sigtuna.
– Brukarna ska känna sig trygga, säger Edit Bjurdamm.
Vid samråd med facken reserverade sig SSR. Men Kommunal och SKTF samtyckte.
– De var väldigt positiva till detta som en kvalitetssäkring av kollegorna, säger Edit Bjur-damm.
Det är inte den närmaste chefen, utan verksamhetschefen, som öppnar det obrutna kuvertet.
Ser ni det här som ett intrång i personliga integriteten?
– Nej, det gör vi inte.
Vad händer om man inte lämnar in kuvertet?
– Det är ett krav, då kommer inte vederbörande i fråga. Då kan den söka jobb någon annanstans, säger Edit Bjurdamm.
Hon känner inte till att någon valts bort sedan kravet infördes vid årsskiftet.
Kommunal i Sigtuna vill inte kommentera.