Det vilar ju ett lika stort ansvar på personalen inom skolan som inom vården kan jag tycka, för om inte barnen får den skolgång de har rätt till kan flera år gå förlorade.
Jag tycker att avvikelserapportering behövs i dessa tider när kommuner drar ner på personal och budgeten inte räcker till i kommunerna. Dessutom finns privata skolor/förskolor som anställer outbildad personal för att kunna göra en vinst på verksamheten.

Annica Sjöqvist,
arbetsplatsombud