– Det är den enes integritet mot den andres, säger Elsa von Friesen, personalchef.
Å ena sidan ska gamla människor skyddas, å andra sidan handlar det om de anställda.
– Eslöv månar om en god personalpolitik, det får inte gå ut över medborgarna. Självklart ska man kunna rehabiliteras tillbaka från en dumhet.

Men Elsa von Friesen ser problem. Om det på orten är känt att en person är straffad för ett brott och den sedan börjar arbeta i hemtjänsten kan det bli jobbigt för hela arbetsgruppen.
– Man får se till att den personen får andra arbetsuppgifter än att ha kontakt med brukare. Som kommun har vi det ytter-sta ansvaret för att alla medborgare kommer in på arbetsmarknaden.

Hon poängterar att kommunen har ett intresse i att invånarna kan försörja sig på annat sätt än att få försörjningsstöd.
– Självklart har samhället ansvar för att även de som inte är 120 procent har ett arbete. Men det är viktigt att ta ansvar mot de som betalat skatt också.