Kommunal beställde undersökningen efter att finansminister Anders Borg, på en konferens för landets kommunpolitiker, angripit nivån på lägstalönen. Sedan april är den 16 070 kronor för heltid.
Borg refererade till nationalekonomiska studier, som Konjunkturinstitutets (KI:s) Lönebildningsrapport.
Svenska folket har uppenbarligen en helt annan åsikt än finansministern.

Det representativa urvalet på 1000 personer delar inte alls hans uppfattning. En mycket stor majoritet, 70 procent, tror inte att lägstlönens nivå hindrar kommunerna från att anställa fler.
Bara 4 procent tycker lägstalönen är för hög. Och endast 13 procent tror att den är ett hinder för fler jobb.
Två av tre svarar att ensam skulle de inte klara av att försörja sig på dagens lägstalön i kommuner och landsting.
– Att Anders Borg på allvar menar att en lön på 16 070 kronor före skatt är för hög visar att han själv inte tror på den gamla moderata devisen om att man ska kunna leva på sin lön, säger Kommunals chefekonom, Emma Lennartsson.
Enligt henne visar KI:s lönebildningsrapport att forskningsresultaten inte är entydiga på det här området.

Många nationalekonomer, som KI, utgår från att individens lön speglar hur produktiv man är.
Emma Lennartsson anser att det är mycket svårt att mäta produktivitet inom vård och omsorg.
– Det är svårt att hävda att lönerna där skulle sättas efter de kriterierna, säger hon.