Regeringen presenterade idag förslag som ska göra att ”enskilda inte ska komma i kläm” eller falla mellan stolarna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Bakgrunden är den växande opinionen mot reglerna, beskrivningar i media av hur människor råkar illa ut och senast ett upprop från diakoner och biskopar om de följder reglerna fått. Om förslagen godkänns av Riksdagen i höst kan de börja gälla 2012.

Förslagen sammanfattades vid presskonferensen i sex punkter:
1. Om det är ”oskäligt på grund av sjukdom” att den enskilde lämnar sjukförsäkringen efter 2,5 år så ska personen kunna få fortsatt sjukskrivning. (Det finns redan idag en del undantag, men vad som nu ska undantas är oklart.)
2. De som blir nollklassade och hänvisas till försörjningsstöd ska få en särskild sjukpenning (233 kr per dag).
3. Ett bostadsstöd införs till dem som lämnat tidsbegränsad förtidspension där man tar hänsyn till försörjningsbörda.
4. Redan efter ett år (idag 2,5 år) ska Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kunna sätta in arbetslivsinriktad rehabilitering.
5. Arbetsförmedlingen får medel till 3000 extra platser ”speciellt för personer med nedsatt arbetsförmåga”. Men kritiker pekar på att uppåt 75 000 personer utförsäkras mellan 2010 och 2012, därför är satsningen otillräcklig.
6. Regeringen satsar också medel för att ”stärka tilltron till sjukförsäkringen”. Det låga förtroendet för Försäkringskassan är ett allvarligt problem, skriver regeringen, och syftar också på kassans samarbete med den medicinska professionen och sjukskrivande läkare.

– Förslagen kommer inte att hjälpa Kommunals medlemmar särskilt mycket, säger Annelie Nordström. Kanske utökar man undantagen med några nya diagnoser, men det kommer inte att hjälpa alla dem som slitits ut i tunga jobb. Det är tydligt att regeringen känt sig pressad av den växande kritiken, exemplen i media på svårt sjuka människor som utförsäkras, siffrorna om den växande barnfattigdomen och senast uppropet från kyrkan. Det blir en utmaning för oss att fortsätta skapa opinion mot reglerna som trots de här förslagen är orimliga och inhumana.

Mot bakgrunden av att det går mycket bra ekonomiskt för Sverige är det extra upprörande att regeringen fortsätter lämna de mest utsatta i sticket, förklarar Annelie Nordström:
– Man tar bort en del vassa kanter i reglerna, mer är det inte. Som i andra frågor säger man en sak men gör något annat i praktiken.