Enligt Kommunal är 81 procent förskollärare och 19 procent barnskötare. Samtidigt säger ett politiskt beslut att 70 procent ska vara förskollärare och 30 procent ska vara barnskötare.  
– Det är bedrövligt att arbetsgivaren inte följer ett fattat beslut, säger Lena Svensson.
Hon befarar ändå att andelen barnskötare inte kommer att öka.
Arbetsgivaren räknar på ett annat sätt. Skälet är att nya regler om legitimation för förskollärare  införs den första juli.
– Vi tror att det är 65 procent som har examensbevis och kan få legitimation. Det är under riktlinjerna, säger Thomas Hall, Mönsterås kommun.

I Mönsterås finns ett tiotal barnskötare som vidareutbildats och i dag arbetar som förskollärare. De kommer inte att få legitimation eftersom de saknar en fullständig examen.
Kommer de räknas som barnskötare då?
– Vi kommer räkna dem som har leg och inte har det, säger Thomas Hall.
Lärarförbundet går på samma linje.
– Det kommer att finnas legitimerade förskollärare och förskollärare utan legitimation, säger Jan Gladh, Lärarförbundet.

Hur många barnskötare som vidareutbildats och arbetar som förskollärare vet varken Lärarförbundet eller Skolverket.
Men på Skolverket är Pia-Lotta Sahlström bestämd:
– Har de inte en fullständig förskollärarutbildningen med examen, då är de barnskötare.
I Mönsterås gick de barnskötare som vidareutbildats gick över till Lärarförbundet. Lena Svensson säger att de är välkomna tillbaka:
– Om de är barnskötare ska de vara med i Kommunal.