Det är främst Riksbankens planer på att höja räntor som LO-ekonomerna vänder sig emot. Men också finansminister Anders Borgs höjda överskottsmål för de offentliga finanserna.
LO-ekonomernas budskap skiljer sig skarpt från det budskap som socialdemokraternas nya ekonomisk-politiska talesperson Tommy Waidelich idag för fram i Dagens Industri:
– Sju av tio företag har idag svårt att rekrytera personal. Många tvingas avstå från order Arbetskraftsbristen driver upp priser och löner. Det är därför Riksbanken höjer räntan…, säger han.

LO-ekonomerna har granskat vilka som är arbetslösa och kommit fram till att cirka hälften har kunskap, erfarenhet och kompetens som inte hindrar att de snabbt skulle kunna ta jobb, om sådana fanns.
För den andra hälften behövs en arbetsmarknadspolitik och utbildning som gör att de blir mer intressanta för arbetsgivarna.
Det är alltså brist på jobb som är huvudorsaken för väldigt, väldigt många.

Liksom många ekonomer önskar inte LO-ekonomerna för höga lönehöjningar vilket anses driver fram prisökningar. Men idag finns inget sådant problem anser de eftersom så många kvalificerade letar jobb.
– Det finns inget hot mot inflationsmålet, säger Ernsäter.
Riksbankens mål för inflationen är två procent. LO-ekonomerna spår att prisökningarna inte blir högre (räntehöjningarna oräknade).
Anders Borg får också kritik för att han sparar för mycket. Men några mer konkreta krav på hur mycket mer han ska spendera finns inte. Satsningar på infrastrukturinvesteringar och utbildning, nämner LO:s chefsekonom Ola Pettersson.
Han anser att finansminister Anders Borgs jobbpolitik handlar om att öka löneskillnaderna.
– De ska framför allt nås genom lägre lönekrav från LO-grupper, säger han och pekar på Anders Borgs angrepp på lägstlönerna i Kommunals löneavtal.
– Med lägre lönekrav ska nya mindre kvalificerade jobb skapas.

LO-ekonomerna räknar med att den ekonomiska uppgången fortsätter. Ökad konsumtion och export är de främsta drivkrafterna. Allt fler får jobb, men allt fler söker också jobb, så arbetslösheten sjunker långsamt. Den ligger över sju procent 2012.
Jobben skapas främst inom den privata tjänstesektorn och byggsektorn.
– Samtidigt som sysselsättningen inom industrin och offentlig sektor i stort sett stabiliseras, skriver LO-ekonomerna.