Eva Sandin är logoped på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har tidigare gjort studien Emma sätter i halsen som visar att 80 procent av dem som lever på äldreboenden har svårt att få i sig mat.
Nu föreläser Eva Sandin i samband med att Livsmedelsverket går ut med nya kostråd för äldreomsorgen. Hon menar att det är lätt att missa en stor del av de äldre som har svårt med maten.
– Man blir lätt hemmablind. Det handlar om att försöka se det du ser varje dag, säger Eva Sandin.
En person som samlar mat i munnen kan göra det av olika anledningar.
– En kan ha svårt att svälja medan någon annan kan ha problem med muntorrhet, säger Eva Sandin.

De äldre har olika behov och ska därför inte ha samma typ av mat. Livsmedelsverkets kostråd för äldreomsorgen betonar också vikten av att anpassa måltiderna till olika personer.
– Huvudbudskapet i våra nya råd är att individanpassa måltiderna. Människor är olika och det är viktigt att kosten stämmer överens med de äldres önskemål och behov, säger Inger Stevén dietist på Livsmedelsverket.

På Väderkvarnens äldreboende i Stockholm arbetar flera undersköterskor med kost. Helene Andersson är undersköterska och tror att det blir svårt att anpassa kosten till varje individ.
– I dag erbjuder vi två olika rätter till lunch och middag. Att anpassa kosten till varje person blir svårt. Vi har redan fullt upp och lite personal, säger Helene Andersson.