I dag (4 april) gick Kommunal och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ut med det nya kollektivavtalet för vaktmästare, städare och annan personal i landets kyrkor.

I yrkandena som Kommunal lämnade till arbetsgivaren i december var en punkt stärkt anställningstrygghet. Det finns inte med i det nya avtalet.
– Eftersom avtalet blir ettårigt har det handlat mycket om ersättningar. Annars är det inga särskilda förändringar i avtalet, säger ombudsman Margaretha Johansson.
Ni yrkade också på minst 620 kronor i höjd lön?
– 480 ligger klart i paritet med övriga avtal så det är vi nöjda med, säger Margaretha Johansson.
Avtalet har ingen individgaranti, vilket innebär att den anställda inte är garanterad löneökningen.

Ersättningarna höjs med 1,5 procent och ny lägstalön blir 17 255 kronor. Avtalet gäller från 1 april 2011 till 30 april nästa år.
Tidigare varade avtalet för kyrkan i tre år, och Kommunal är glada att det nu blivit ettårigt så de kan vara i fas med övriga arbetsmarknaden 2012.

Kommunal har 7500 medlemmar som är anställda av Svenska kyrkan.
De största grupperna är kyrkogårdsarbetare, kyrkvaktmästare, barnskötare/barntimmeledare, församlingshemsvärdinna/husmor och städare.
Medellönen är 21 790 kr.
Arbetsgivaren är organiserad i 1 400 församlingar.
Kollektivavtalet är preliminärt tills Kommunals förbundsstyrelse tar ett beslut i frågan den 13 april.