Det är LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist som på Svd:s debattsida lägger fram ännu ett inlägg  i debatten om en reformerad sjukförsäkring. Hon vill se ett centralt avtal där arbetsgivarna förbinder sig att ta större ansvar.
– Ett omställningsavtal skulle omfatta två delar. Dels åtgärder på arbetsplatsen, arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsuppgifter, utbildning och liknande insatser. Dels en hjälp att komma tillbaka till arbete liknande det som finns för uppsagda.
Skulle arbetsgivarna även bekosta till exempel vidareutbildning för att öka chansen att få ett annat jobb?
– Ja, det kan man tänka sig.

Kraven finns redan idag på arbetsgivare att göra anpassningar för att underlätta för sjukskrivna att kunna jobba kvar. Arbetsgivare är skyldiga att ha gjort vad man har kunnat i form av rehabilitering och nya arbetsuppgifter, innan en anställd får sägas upp.
– Men det fungerar ju inte så, det vet vi, säger Ulla Lindqvist som tror att ett omställningsavtal kan stärka kraven på arbetsgivarna eftersom facket då kan driva skadeståndskrav om avtalet inte uppfylls.

Idag bekostar arbetsgivarna de två första veckorna i en sjukperiod, därefter står staten för ersättningen. Med LO:s nya förslag skulle arbetsgivarna slippa den kostnaden helt.
– Men det här förutsätter ett trepartsavtal, att staten också är med på det.
På arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill man ännu inte kommentera förslaget.

På fredagen presenterade också tjänstemannafackens centralorganisation, TCO en rad förslag på en förbättrad sjukförsäkring. Bland annat vill man att det åter ska bli möjligt med tidsbegränsad förtidspension för de som idag utförsäkras trots att de är sjuka eftersom de inte bedöms vara det för all framtid. Ersättningen döps om till rehabiliteringsersättning.
TCO vill också att rehabiliteringskedjans gränser endast ska vara rekommendationer.

I en opinionsundersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av TCO säger nära två av tre tillfrågade att de inte tror att de skulle klara sig ekonomiskt om de blev långtidssjukskrivna. Sex av tio är osäkra på om de skulle få den rehabilitering de behöver.
Regeringen och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har utlovat att förändringar i sjukreglerna ska presenteras under våren.