Friskvårdstimmen har under flera års tid gett de anställda i Lund möjlighet att ägna sig åt träning på arbetstid. Det är främst anställda på kontorssidan som har kunnat använda sig av förmånen, inom andra yrkesområden har det varit svårare att ta ut timmen. Då kan man tycka att ansvariga politiker borde vilja veta hur fler ska kunna använda sig av friskvårdstimmen. Men den borgerliga majoriteten gör tvärtom. Friskvårdstimmen ska tas bort. Att alla inte har samma möjlighet ”löses” nu med att ingen får möjligheten. Detta är inte bara en logisk kullerbytta. Det är en konstig syn på problemlösning.

Istället för att slopa friskvårdstimmen borde man ha sett till att fler kunde ha använt sig av den, något som också fackliga organisationer föreslog. Man måste planera verksamheten på ett sätt så att personalen istället kan använda sig av timmen. Timmen skulle också göra stor nytta där den minst används, i de mer tunga arbetena inom vård och omsorg till exempel. Det vore åtminstone att försöka att finna en lösning på problemet istället för att likt strutsen sticka huvudet i sanden.

Att ta bort möjligheten till friskvård på arbetstid rimmar dåligt med höga ambitioner om god hälsa i arbetslivet. Socialdemokraterna har, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, föreslagit att friskvårdstimmen skulle vara kvar samtidigt som det friskvårdsbidrag som utgår till alla anställda skulle höjas. Alla ska kunna ha både tid och råd att ägna sig åt friskvård och i förlängningen få en bättre arbetssituation och ett friskare arbetsliv.
Friskvård förebygger ohälsa och minskar sjukfrånvaron, bidrar till att man mår bra, orkar mer och lever längre, det är tillräckliga argument.
Det är inte bara bra för arbetstagaren, det ger också arbetsgivaren lägre kostnader. En promenad i parken eller ett motionspass ger bättre hälsa och ökat välbefinnande. En god arbetsmiljö gör att medarbetare vill stanna kvar på sitt jobb.

Man blir också fundersam över hur situationen på arbetsplatserna ser ut om detta är ett problem som är omöjligt att lösa. Har minskningarna av anställda gått så långt att en timmes friskvård i veckan är omöjlig? Hur pressad är då situationen för de anställda i kommunen undrar man.

Jeanette Olsson (S),
kommunalare och ersättare i kommunstyrelsen

Anna-Lena Hogerud (S),
oppositionsråd i Lund

Annika Plym Olson,
ordförande för Kommunal sektion 9 i Lund