Kommunal har den senaste tiden förhandlat med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Och i går gick tiden för kollektivavtalet ut.

Ombudsman Margaretha Johansson säger att besked om det nya avtalet kommer på måndag. Så tills vidare fortsätter det gamla avtalet att gälla.

Här är kraven som Kommunal överlämnat till Svenska kyrkan:
• Att lönerna höjs med minst 620 kronor, dock med ett lägsta utrymme om 2,6 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.
•  Att lägsta lönerna höjs med minst 620 kronor.
•  Att särskilda ersättningar höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna ovan.
• Att anställningstryggheten för medlemmarna ska stärkas.