SVAR: En arbetstagare som under en femårsperiod  haft allmän visstidsanställning hos arbetsgiv-aren i sammanlagt mer än två år eller varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år, får automatiskt sin anställning omvandlad till en tillsvidareanställning. Detta enligt lagen om anställningsskydd.Om du arbetat nästan heltid i närmare tre år borde du rimligen ha kommit upp i sammanlagt två år under femårsperioden. Men det är viktigt att påpeka att las tillåter avvikande bestämmelser i kollektivavtal. Så-dana avvikelser kan innebära sämre regler för arbetstagarna än i las.  På din arbetsplats kan det alltså finnas ett kollektivavtal som innehåller andra regler. Ditt lokala fack kan hjälpa dig att reda ut vad som gäller och även  hjälpa dig med att räkna fram din anställningstid.