SVAR: Arbetsgivaren har i detta fall inte gjort något fel. Dessvärre föreskriver lagen inte att arbetsgivaren behöver informera dig om att de kan göra på detta sätt. Det går heller inte att förutse vad som skulle hänt, om du känt till lagens regler och av den anledningen tackat nej till arbete den aktuella dagen.