SVAR: Du bör kolla med sektion-en vad som står i kollektivavtalet om eventuella formaliteter kring anställningsavtal. Men det enskilda anställningsavtalet kräver enligt las ingen särskild form för att vara giltigt. Avtalet kan alltså ingås muntligt och formlöst eller till och med genom att någon bara börjar arbeta på en arbetsplats. Arbetsgivare ska dock skriftligen informera sin arbetstagare om alla villkor som är av väsentlig betydelse och det ska ske inom en månad från det att arbetstagaren började arbeta. Är anställningen kortare än tre veckor finns inte den skyldigheten.Vad jag förstår ingår du en ny anställning varje månad och din arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information till dig om anställningen senast en månad efter att du börjat arbeta. Man håller sig således inom ramarna eftersom du får informationen 10-14 dagar efter anställningens början. Men jag tycker du ska vända dig till din sektion för att gå igenom ditt anställningsförhållande. Att vägra arbeta är ingen bra idé och löser inte din situation, eftersom arbetsgivaren då i stället kan skilja dig från din anställning.