Håkan Juholts viktigaste uppgift blir att bygga en levande framtidsvision. Från det kommunistiska manifestet till det gröna folkhemmet har bilderna av en bättre och rättvisare värld präglat arbetarrörelsen.

Under de senaste åren har regeringen Reinfeldt förskingrat välfärdsstatens löften. Klyftorna i samhället växer. Orätt-visorna blir fler. Reformer som förändrat verkligheten för de många monteras metodiskt ner av de få. Trots utvecklingen har socialdemokratin haft svårt att hävda sig.

Roten till socialdemokratins problem är bristen på en levande framtidsvision. Självbilden i dagens socialdemokrati bygger på det som varit. Nu behöver folkhemmet renoveras. Socialdemokratin måste göra upp med drygt 20 år av aningslösa marknadsreformer. Globalisering och klimatutmaningar måste byggas in. Jämlikhet och gemenskap måste byggas upp igen. Rättvisan måste restaureras.

Reinfeldts bilder av ”utanförskapet” må ha varit vinnande en tid. Men i mötet med de sjukförsäkrades och arbetslösas verklighet har ”utanförskapet” gjort både politisk och moralisk bankrutt.
Nu måste Håkan Juholt formulera nya visioner om gemensamhet och mening. De kollektiva sammanhangen har vittrat sönder. Priset för individualiseringen i samhället är en fragmenterad tillvaro.

Socialdemokratin är relevant när den talar till människors oro, våra verkliga problem och innersta drömmar. Tidigare generationers socialdemokrater lyckades med detta. De hittade, som Hjalmar Branting uttryckte det, våra bästa stämningars längtan.
Utan vision, vilja och självförtroende förlorar människor tron på socialdemokratin. Med ett löfte om att allt ska förbli som det är straffas man av väljarna.

När socialdemokratin är trygg i sig själv behövs ingen anpassning till motståndarens agenda. När politiken ges företräde framför marknadsekonomin blir viljan tydlig. Där kan rent av underbara dagar skymtas.

Claes-Mikael Jonsson,
jurist på LO.