”Jag skäms för min yrkestitel”, skriver en undersköterska i KA nr 5. Det är tråkigt att du känner så och burit på detta under alla år.
Gör verkligen en titel dig till en bättre eller sämre människa?
Jag hade en granne som var titeljägare. Hon skröt för arbetskamrater, sa att hon skulle på middag till en bankdirektör. Hon nämnde inga namn, bara titeln. Det var till oss hon skulle. Hon berättade det själv för mig. ”Då skulle du aldrig kunna umgås med någon som var sopgubbe?”
– Nej, svarade hon med ett skratt.
Jag tänkte att jag hellre skulle bjudit sopgubben än henne.  Var glad för vad du gör som människa i livet, om du sedan kallas för undersköterska, översköterska, sopgubbe eller bankdirektör. Det är inte titeln som gör människan, det är du själv!

Lisa Ingelsson,
Hörby