Medan befolkningen sedan 1990 växt med 8,7 procent har jobben i skola vård och omsorg skurits ner med 3,3 procent. Samtidigt som antalet äldre över 80 år ökat med närmare 33,8 procent har vård- och omsorgsjobben endast ökat med 1,7 procent, varav de allra flesta anställts enligt LSS-lagen och riktats till de funktionshindrade inom handikappomsorgen.

Eftersom LSS är en rättighetslag som kan överklagas i domstol är det främst den kommunstyrda äldreomsorgen som fått känna av försämringarna. Där har neddragningarna blivit drastiska och har pågått under såväl borgerligt som socialdemokratiskt ledda regeringar.
Det visar de unika siffror som vår reporter Bengt Bergsmark tagit fram för att belysa utvecklingen i välfärdssektorn. Första delen presenterades i KA 4/2011 och i det här numret berättar vi om utvecklingen inom äldreomsorgen. (Läs mer här)
Två kommunalare som varit med länge beskriver ett allt högre arbetstempo med minskade möjligheter att göra ett bra jobb. Deras erfarenheter oroar. 

Är vi på väg mot en omsorg där gamla och sköra ses som varor på ett löpande band och anställda som en slags ackordsarbetare? Ser vi en äldrevård i fritt fall? Utvecklingen oroar, även om många gamla är mycket nöjda med hur de tas om hand. Och kommunalare landet runt gör ett fantastiskt jobb, även med små resurser. Intresset för att förkovra sig och växa i yrket är också stort. Det visar det stora utbudet av utbildningar, som riktar sig mot exempelvis undersköterskor i demensvården.

Ett utbildningslyft behövs, säger även äldreminister Maria Larsson (KD). Men lyftet blir ett slag i luften om inte ansträngningarna ger kvitto i form av bättre jobb och högre lön. Så är det sällan i dag, visar KA:s granskning i förra numret. Eftersom lokala löneförhandlingar pågår så är det ett gyllene tillfälle att sätta handling bakom orden!
Lär av yrkeshögskolorna. Ta tillvara och belöna kunskapen och engagemanget.

Vi lever allt längre och många förblir friska långt upp i åren. Vi har gott om arbetskraft, och en ekonomi som gör att vi har råd att satsa på välfärd. Sedan är det upp till politikerna att bestämma om våra skattemiljarder ska belöna riskkapitalister i skatteparadis och oseriösa assistansbolag – eller användas för att höja kunskaperna i skolan och ge mer tid till de gamla.