LOV, lagen om valfrihet, hade ännu inte införts i Vindeln när Åmsele hemtjänst upphandlades.  Hade LOV funnits hade koop-erativet kunnat erbjuda sina tjänster.
– Det är ingen tvekan om vad pensionärerna hade valt, det vill säga kooperativet. Det hade en toppkvalité.
Det har Ewa-May Karlsson (C) sagt tidigare i Kommunalarbetaren.

Nu har LOV införts. Med stora geografiska avstånd är det inte är säkert att Attendo anser att det är lönsamt att erbjuda sina tjänster inom LOV-systemet. Attendos kontrakt går ut i år, med förlängning i ett år. Alliansens politiker är nöjda.
– Det fungerar ju bra med Attendo, säger Christer Lundgren (C), ordförande i socialnämnden i Vindeln.
En svårighet är att det är svårt att få små företag intresserade. Det kan därför bli fråga om en ny upphandling.
Laila Johannesson är lärare i Åmsele och ordförande i byns samhällsnämnd. Hon tycker att politikerna har varit naiva.
– De borde ha upphandlat hela den verksamhet som kooperativet hade och inte bara hemtjänsten. Nu är den struktur som kooperativet byggde på sönderslagen.

Tre röster om hemtjänsten

Doris Brändström, Coompanion, rådgivare åt kooperativ:
–?De som är kvar i kooperativet gör ett heroiskt arbete. Hade Vindeln avvaktat LOV, laget om fritt val, hade kommunen kunnat teckna avtal med såväl kooperativ-et som Attendo.

Andreas Eriksson, Kommunals sektion 15:
–?Ryktet om Attendo var allt annat än bra, men det fungerar jättebra i Åmsele. Det är ändå fel att skattepengar ska gå till ett bolag ägt av ett riskkapitalföretag.

Åke Wiklund, verksamhetschef Attendo:
–?Vi tog över en jättefin personal som gör ett jättebra jobb. Det är beklagligt om inte kooperativet orkar fortsätta.

LOV – Lagen om valfrihet

LOV, lagen om valfrihetssystem, innebär att kommunen tecknar avtal med olika leverantörer av hemtjänst. Sedan är det upp till medborgarna att själva välja vilken de vill anlita.