Antal jobb i vård- och omsorg.
Klicka på bilden för att se grafiken.

1 Vård & Omsorg 1991-1997:

100 000 jobb försvann

1991 (S-regering) – 16000
1992-1994 (Borgerlig regering) – 42000
1995-1997 (S-regering) – 46000
Total  – 104000

Krispolitiken på 90-talet slaktade 104 000 vård- och omsorgs­jobb fram till 1997. Nerskärningarna är stora under såväl åren med socialdemokratiska (röda) som borgerliga regeringar (blå).
Inom kommuner och landsting handlar det om 127 000 färre jobb. I och med privatiseringarna ökar antalet privata jobb med 24 000.

På 1990-talet flyttades mycket av ansvaret för vård- och ­om­sorg över från landstingen till kommunerna. Det gör det svårt att se hur hårt nerskärningarna drabbar sjukvården respektive omsorgen av äldre, ­funktions­hindrade och andra.

2 Sjukvården 1998-2009:

Fortsatt minskning

1998-2006 (S-regering) + 1000
2007-2009 (Borgerlig regering) – 7000
Total – 6000

Efter 1997 ökar vård- och om­sorgsjobben totalt. Men jobben inom sjuk- och hälsovården (inklusive tandvården) fortsätter dock att minska. Totalt minus 6000 jobb under 1998-2009!  Och bakom den siffran finns ständigt fler jobb i privata företag och färre jobb i landstingen.

Det är främst åren efter den borgerliga alliansens maktövertagande som jobben blir färre.
Samtidigt som 12 000 offentliga vårdjobb skärs bort under 2007-2009 så ökar de privata med 5 000.

3 Omsorgen 1998-2009:

Fler jobb i kommunerna
Omsorgen (äldre, funktions­hindrade m fl)    

Under 1998-2006 (S-regering) + 109000
Under 2007-2009 (Borgerlig regering) + 10000
Total
+ 119000

   
Återhämtningen av jobben inom vård- och omsorgssektorn från och med 1998 sker främst inom den omsorgsverksamhet som kommunerna har det främsta ansvaret för. Men de privatiserar allt mer. Största ökningen sker fram till den senaste ekonomiska krisen. Under större delen var regeringen socialdemokratisk.

4 Omsorgen efter 2002: 

Handikappomsorgen ökar
Omsorgsjobben uppdelade på äldre resp. funktionshindrade    

  Äldre
Funktionshindrade
2003-2006 (S-regering) + 10000 + 18000
2007-2009 (Borgerlig reg.) – 4000 + 13000
Totalt + 6000
+ 31000

Fram till 2002 görs ingen skarp skillnad mellan äldre- respektive handikappomsorgen i statistiken vi har använt.
Under 2003-2009 visar siffrorna en mycket svag tillväxt inom äldreomsorgen trots kraftig ökning av antalet äldre över 80 år.
Under periodens senare år, med borgerlig regering och ekonomisk kris, försvinner jobb från äldreomsorgen.
Det som drar upp den totala siffran för omsorgsjobben är 31000 fler jobb inom ­handikapp­omsorgen.

Medan äldreomsorgen styrs av kommunpolitikernas inställning regleras omsorgen om funktionshindrade av en rättighetslag (LSS). Brukaren kan kräva sin rätt i domstol. I princip betalar de inget för de särskilda hjälpinsatserna.
Allt gör att det är enklare för kommunerna att spara in på äldre än på funktionshindrade.
Och svångremspolitiken kring äldreomsorgen kom snabbt tillbaka när det krisade för svensk ekonomin.

Privata jobb ökade

Offentliga: - 83000
Privata: + 92000
Totalt: + 9000

Källor

Huvudkällan är Registrerad arbetsmarknadsstatistik, en speciell datakörning SCB har gjort åt tidningen.
Till det tillkommer siffror från Sveriges Kommuners och Landstings personalstatistik.