Föräldrapsykologen Malin Alfvén har sett många bevis i sitt yrkesliv på att det inte är bra att låtsas som att allt är som det ska. Hon har träffat många vuxna som önskar att deras föräldrar varit mer öppna med sina problem och sin oro.
– När man döljer saker får barnen så otroligt mycket fantasier, och de kan vara mycket värre än hur verkligheten är, säger Malin Alfvén.
– När det gäller ekonomi tror jag på att man ska vara riktigt ärlig, fortsätter hon.

När barnen kommer i skolåldern kan det vara bra att sätta sig ner tillsammans och visa. ”Så här mycket tjänar jag, det här går till hyra, kläder, mat”.
– Då kan barnen själva se hur mycket det blir kvar, och då är det inte så konstigt.
Hon tror inte att man behöver skydda barnen eller oroa sig för att de ska bli vuxna för snabbt av detta. Att tonåringar i fattiga familjer gärna jobbar för att hjälpa till är inget problem, tycker hon.
– Det är inte att tvingas bli vuxen, det är ett sätt att bidra till familjens välbefinnande. Jag har träffat många som känner en väldig stolthet över att kunna tjäna ihop till något eget. Det är väl ganska häftigt!

På förskolor och skolor är det viktigt att man har en återkommande diskussion om man märker att några barn har sämre ekonomi. Precis som i hemmet är det viktigt att barnen är delaktiga i diskussionen.
Malin Alfvén upplever att problemet ofta diskuteras i skolan och förskolan. Men det är olika hur man hanterar frågan. Nu jobbar hon på Öster-malm, där tar man mer för givet att föräldrar ska bidra till resor. När hon jobbade i de södra förorterna var det mer självklart att skaffa pengar genom basarer eller annat arbete.
Är det svårare att vara fattig på Östermalm?
– Ja, det tror jag att det är, säger Malin Alfvén.