– Vi har för avsikt att åtgärda alla brister Socialstyrelsen hittat, men vi behöver få vägledning och ett förtydligande av vad vi ska göra, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Roslund till Piteå-Tidningen.
Socialstyrelsens beslut kom tidigare i mars. Det innebar bland annat krav på att ingen på demensboendena ska låsas in utan samtycke. Den delen av beslutet kommer kommunen att uppfylla, genom att sluta låsa dörrarna till de dementa som inte kan skriva under att de vill ha dörren låst.

Men Socialstyrelsen krävde också bättre bemanning på natten, så att de boende kan få hjälp utan dröjsmål. Det är detta som kommunen tänker överklaga, eftersom de anser att de redan uppfyllt det kravet.
– Kritiken är orättvis, de har inte förstått vad vi har gjort, sa Agnetha Eriksson (S), ordförande för socialnämnden till KA tidigare i mars.
Piteå kommun tänker höja bemanningen till 0,8 personal per boende. Några nya tjänster har redan skapats, och i maj blir det 13 tjänster till.

Demensförbundet är starkt kritiskt till att kommunen överklagar Socialstyrelsens beslut.
– Det står ju klart och tydligt att det behövs mer personal. Det här är bara ett sätt att förhala och låta människor lida, säger förbundets ordförande Stina-Clara Hjulström till Piteå-Tidningen.
Demensförbundet har också beslutat att begära en överprövning av kammaråklagarens beslut i förra veckan att inte inleda en förundersökning mot kommunen. Det var demensförbundet som polisanmälde kommunen för olaga frihetsberövande i september.