För två år sedan var LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin kraftigt ifrågasatt efter AMF-skandalen. Bland annat hade dåvarande Vd Christer Elmehagen fått extremt generösa ersättningar och pensionsavsättningar. Lundby-Wedin hävdade att hon, som styrelseledamot, inte fått rätt information.
Bonussystemet till bolagets ledning ifrågasattes. Trots att AMF 2008 gått med jätteförlust 2008 och kundernas pensionspengar urholkats, belönades ledningen med stora bonusutbetalningar.

Nu visar Dagens Industris (DI) granskning av årsredovisningen för 2010 att lönerna till ledningen höjdes kraftigt efter att bonusarna avskaffats.
Vd Ingrid Bonde fick en tioprocentig ökning till drygt 4 miljoner kronor per år. Till det nästan hälften till i pensionsavsättningar. Fasta lönen för vice vd-jobbet höjdes med 43 procent på två år till 3,4 miljoner kronor.
LO:s representant i AMF:s styrelse är nu LO:s avtalssekreterare Per Bardh. Han säger till DI :
– Vi har lagt oss i den undre delen av vad en rimlig kompensation för slopad rörlig ersättning kan vara.
– Lönerna i finansbranscher är inte rimliga i förhållande till andra branscher, men samtidigt måste vi ha duktigt folk för att hantera våra medlemmars pensioner, säger han också.

Även i AMF:s styrelse har ersättningar höjts rejält. Ordförande har två år i rad fått höjt med 50 000 kronor (per år) till nu närmare en halv miljon.
Styrelseledamoten Per Bardh fick förra året 131 000 kronor, en ökning med 26 procent. Förklaringen som ges är att han får särskilda ersättningar för att han sitter med i bolagets finansutskott och ersättningsutskott.