Det var Demensförbundet som polisanmälde Piteå kommun för olaga frihetsberövande. Stina-Clara Hjulström är upprörd över beskedet att ingen förundersökning kommer att inledas.
– Det visar att om man bryter mot lagarna så gör det ingenting. De här svaga äldre, dem struntar man i och kan göra vad man vill med, säger hon.

Hon tycker att beslutet visar att det är nödvändigt med en lag om minimibemanning i demensvården, ett krav som Demensförbundet drivit länge. Hon tycker att de demenssjuka behöver extra skydd, eftersom de ofta inte har några anhöriga, eller anhöriga som är trötta och inte orkar kämpa.
– Hade det hänt på ett nattis med fyra-femåringar hade det säkerligen blivit ett herrans liv på föräldrar och allmänhet, säger Stina-Clara Hjulström.

Hon kan idag inte svara på om Demensförbundet kommer att vidta några åtgärder med anledning av beslutet.
– Jag har fått reda på det idag och måste prata med vår jurist först. Vi får diskutera det här.