– Man kan bli grinig, och det finns risk att patienter får ett sämre bemötande, säger Jörgen Blomqvist.
Landstingets villkor leder till att ambulansbolagen bryter mot arbetsmiljö- och arbetstidslagar, skriver Kommunal i ett brev till Stockholms läns landsting. Den 4 april ska anbuden vara inne och i höst avgörs vilka bolag som får jobbet de närmaste fem till sju åren. Det finns en rad krav som facket vill att landstinget ska ta hänsyn till i sin upphandling av ambulanssjukvård.

Idag är det tre bolag förutom landstingets eget bolag Aisab som sköter verksamheten; Sirius, Falck och Samariten.
De långa arbetspassen är ett problem, som förvärras av att personalen inte är garanterade några raster och dessutom kan få uppdrag precis innan de ska gå av sina pass.
– Det skapar stress. Man har saker man bestämt efter jobbet, och så får man ett larm just innan man ska gå av sitt pass, säger Jörgen Blomqvist. De här problemen har vi oavsett vilken arbetsgivare vi har.

Uppdrag som gäller prio 2 eller 3 ska inte gå till ambulanser där besättningen just ska gå av sitt pass, skriver Kommunal.
Landstinget ställer krav på att företagen ska utveckla sjuksköterskans roll i ambulanssjukvården. Men båda yrkeskategorierna behövs i ambulansen eftersom yrket ställer så många olika krav, menar Kommunal. Därför ska också ambulanssjukvårdarens roll utvecklas.

Det handlar om utryckningskörning, samverkan, sambandsutrustning/telemedicin, eget skydd mot hot och våld, och kemiska, biologiska, explosiva och radioaktiva hot.  
Landstinget har medgett en resursförstärkning på 3 procent. Men det är tveksamt om det räcker med hänsyn till att antalet uppdrag hela tiden växer, bara mellan 2007 och 2010 blev det 11 200 fler ambulansuppdrag.

Andra krav som Kommunal ställer:
O
Hitta alternativ till den ”gränslösa dirigeringen”. Den leder till att ambulanser åker kors och tvärs genom länet och bidrar till onödiga timmar med tomma ambulanser och klimatpåverkande utsläpp.
O En gräns för ambulansers maximala körsträcka alternativt en åldersgräns.
O Gemensamt material som ägs av landstinget, t ex vakuumkuddar och bårar. Idag blir det problem med överlämning mellan ambulans och helikopter, och väntetider vid sjukhus på utrustning.
O Överväg om landstinget ska äga ambulansstationerna för att kunna planera verksamheten bättre och avgöra var de ska vara lokaliserade.