Enligt Europafackets generalsekreterare John Monks är de beslut som statscheferna nu ska ta inte bara viktiga för europeiska facket och europeiska arbetare. Det handlar om Europas hela framtid.
– Ska det bli åtstramningens Europa, där lönerna pressas ner och folk förväntas jobba längre, säger han.
– Eller ska det bli en framtid där rika och välbeställda, finansmän, bankirer och andra som orsaka krisen, betalar sin del av kriskostnaderna.
Enligt honom vilar nu ett enormt tungt ansvar på statscheferna.
– För att tydligt demonstrera vad vi tycker kommer vi att gå ut på gatorna i Bryssel, Berlin, Paris. Och vi kommer att vara på Londons gator den 26 april.

Europafackets ordförande är LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin. Hon är nu på plats i Bryssel när representanter för arbetstagarnas och arbetsgivarna före EU-toppmötet träffar ordförandena för EU-kommissionen, Europeiska rådet och Ungerns premiärminister. Någon mobilisering till demonstrationerna från svenskt håll känner man inte till på LO:s presstjänst.
Svenska fackföreningar brukar inte mobilisera medlemmar till Europafackets manifestationer. Inte som på kontinenten anordna busstransporter i Bryssel eller demonstrationer i Sverige.